Се менува законот: Нови правила за кладилниците и коцакрниците во Македонија

 Breaking News

Се менува законот: Нови правила за кладилниците и коцакрниците во Македонија

Се менува законот: Нови правила за кладилниците и коцакрниците во Македонија
January 02
20:22 2018

Во автомат клубовите се поставуваат автомати кои се постари од 15 години. На приредувачите на игри на среќа никој не им гарантира за исправноста и функционалноста на увезените автомати. 

Исто така и учесниците во игрите на среќа играат на застарени и амортизирани автомати, наместо на автомати не постари од една година.

Согласно постојното законско решение, приредувачите на игри на среќа во автомат клуб, со добивањето на една лиценца за автомат клуб имаат можност да отворат неограничен број на деловни простории. 

Ваквиот начин на отворање на деловните простории за приредување на игри на среќа на автомати, има позитивни ефекти само за приредувачите, на кои им се овозможува со плаќање на надоместок само за една лиценца да отворат голем број на деловни простории.

А негативни ефекти врз Буџетот на Република Македонија заради помалку остварените приходи по овој основ. 

Исто така, помали приходи во Буџетот се остваруваат и по основ на приредуваење на игрите на среќа во обложувалниците.

Со цел да се регулира увозот на автомати (не постари од една година), во предлог законот ќе се уреди издавањето на лиценца на правни лица кои ќе вршат увоз и дистрибуција на автомати. 

Со овој предлог закон кај приредувачите на игрите на среќа во автомат клуб се враќа лиценцирањето на секоја деловна просторија.

А кај приредувачите на игрите на среќа во обложувалница се предлага со една издадена лиценца од страна на Владата на Република Македонија да можат да се отворат 50 уплатни места и банкарска гаранција односно депозит од 500.000 евра. 

Извор: Правдико

Related Articles