Се огласи и Никола Груевски со поддршка и повик за протестот во недела во Скопје

 Breaking News

Се огласи и Никола Груевски со поддршка и повик за протестот во недела во Скопје

Се огласи и Никола Груевски со поддршка и повик за протестот во недела во Скопје
April 23
17:53 2021

Поддршка и повик за протестот во недела во Скопје Протестот на 25.

Април со кој се бара ослободување или пат до брзо ослободување на затво pените лица заради учеството во настаните на 27 Алрил 2017 година, како и на припадниците на МВР е оправдан.

Нивните пре суди се непр аведни.

Осудени се со сурова конструкција на ла жна квалификација за теp pизам со цел не само да бидат затв орени, туку тоа да трае по 10, 15 и повеќе години.

На тој ден пратениците на денешната власт намерно, свесно и целосно неза конски и против уставно ја продолжија седницата токму во време кога насобраната толпа народ кој претходни 60 дена мирно протест ираше беше пред парламентот, сосема свесни дека ќе испровоцираат реакција на народот насобран да го заштити уставот.

Очигледно беа поучени дека еден инц идент добро би им дошол за потоа вината и кај домашната и кај меѓународната јавност да падне врз организаторите на мирните протести, учесниците во тие мирни протести, но и врз ВМРО-ДПМНЕ со што би добиле ветер во грб за понатамошна безмилосна пресметка и поли тички пр огон како кон организаторите и учесниците на дотогаш мирните протести така и кон водството на ВМРО-ДПМНЕ. А зошто?

За да има со што да се занимава народот додека тие се занимаваат со кри минал, рек ет и изну дување пари, прис војување на државните ресурси и комотно к рим инално владеење.

За да го држат народот во страв кој гледајќи како со леснотија се ап си, пр итвора и се делат каз ни по 10-15 години зат вор на видни лица и авторитети во државата, да не помисли да се спротистави на она што пред неговите очи се случува:

масовен гра беж низ различни форми, неработење и неспособност и распродажба на националните интереси на државата, нејзиното име, идентитетот и историјата на македонскиот народ. – Пишува Груевски на својата фејсбук страница:

Related Articles