Ова е интеpecно, вечерва се огласи Мицкоски, еве што напиша откако му го откажале гостувањето на телевизија

 Breaking News

Ова е интеpecно, вечерва се огласи Мицкоски, еве што напиша откако му го откажале гостувањето на телевизија

Ова е интеpecно, вечерва се огласи Мицкоски, еве што напиша откако му го откажале гостувањето на телевизија
November 18
20:43 2020

Предмалку вечерва се огласи лидерот Мицкоски на социјалните мрежи, каде што напиша статус посветен на телевизиското гостување кое било закажано за утре, во продолжение неговиот статус интегрално:

Цен зуpa како во најлош ите времиња на комуни сти чките ре жи ми.

Утре требаше да гостувам на националната телевизија Телма.

Бев известен дека уредништвото на телевизијата не е среќно да се чуе гласот на најголемата поли тичка пар тија.

Гостувањето откажано. Причините може да се претпостават.

Ова е само приказ за еден бру тален недемо кратски ат ак кој има функција да го прикрие ст ра вот на Заев и вл аста и да ја замо лкне опози цијата.

Три години изми слуваат, констр иураат, напа ѓаат и ла ж ат, а сега и ме це нзу рираат.

Но тоа нема да ме спречи да продолжам да ја говорам ви стината, да ги поддржувам новинарите кои ја сакаат вистината и да бидам на страна на народот.

Некој сака земја во која нема опоз иција.

Но нема да престане да има луѓе кои мислат со своја глава.

Најголем док аз дека власта е изгубена, ранл ива и дезори ентирана. Жалам, но не повеќе!

Related Articles