Детали за давањето пoтkуп во Лозово, познато е колку чинел еден глac

 Breaking News

Детали за давањето пoтkуп во Лозово, познато е колку чинел еден глac

Детали за давањето пoтkуп во Лозово, познато е колку чинел еден глac
October 15
20:39 2021

Основното јавно обвин ителство Свети Николе поведе постапка против едно лице за кое постои сом невање дека сторило продолжено крив ичното дело:

Пот куп при изб ори и глас ање од член 162 став 3 во врска со став 1 во врска со член 45 од Крив ичниот законик.

Постапка се води и против четири лица кои го примиле пот купот.

Осомничениот на 15 октомври 2021 година, во општина Лозово бил забележан како дава пари на граѓани за да гласаат за независен кандидат.

Со потврда одземена е документацијата и паричните средства кои биле пронајдени кај осомни чениот.

Осомн ичениот е задржан во полициска станица.

По дадени насоки на обвини телството, полициските службеници прибираат известувања од лицата кои ги примиле паричните средства во висина од по 3000 денари.

Се преземаат и други дејствија за расчистување на настанот, велат од Основното јавно обвинителство

Related Articles