Денес се огласија од СДСМ за kopoнаkpизата: Наќе Чулев не казнуваше за непочитување на мерките, нивниот министер за внатрешни работи

 Breaking News

Денес се огласија од СДСМ за kopoнаkpизата: Наќе Чулев не казнуваше за непочитување на мерките, нивниот министер за внатрешни работи

Денес се огласија од СДСМ за kopoнаkpизата: Наќе Чулев не казнуваше за непочитување на мерките, нивниот министер за внатрешни работи
November 06
19:10 2020

Денеска од пapтијата на власт, СДСМ, се огласија преку соопштение, каде што се спомнува и поранешниот министер Наќе Чулев. Во продолжение соопштението ви го пренесуваме во целост:

Нема крај лице мерието на ВМРО-ДПМНЕ, оваа пap тија продолжува да дејствува опа сно по јавн ото здр авје и бесра мно ги злоу потребува чове чките судб ини, за спас на фотелјата на губитникот Мицкоски.

Од ВМРО-ДПМНЕ од почетокот на панд емијата со коро накризата видовме само опст рукции, кри тики и лиц емерно одн есување.

Кога започна пандеми јата, тие се исм еваа со коронавирусот, прво беа про тив вонр една состојба, а после бараа вон редна состојба.

Нивниот министер за внатрешни работи Наќе Чулев не казн уваше за непочитување на мерките, а дополнителната заменик-министерка за финансии Гордана Кочовска Димитриевска ги закочи средствата од Светска банка за опремување на ко видболниците за справување со здравстве ните преди звици.

Сакаа да ги одложат парламентарните избори за наесен, поради л аж на загриженост за здрав јето на граѓаните, а целата кампања ја истераа со масовни собири, со целосно игнорирање на мерките за заш тита.

По изборите, продолжи кочењето и саботирањето на сист емот и мер ките, во Собранието со одолговлекување на донесувањето на измените во Законот за заштита на населението од зар азн и бол ест и, со барања за формирање паралелна здравствена комисија, за ребаланост на Буџетот.

Истовремено организираат масовни собири, на кои воопшто не ги почитуваат мерките на заш тита.

И сега прават перформанс за луѓето кои, за жал, ја изгубија би тк ата со бол ест а.

Наместо 1071 каранфил, ВМРО-ДПМНЕ треба да упати 1071 извинување за сета шт ета што ја прави кон граѓаните и кон здравс твениот систем.

Нема крај на бе срамн оста на ВМРО-ДПМНЕ. – Велат во соопштението од СДСМ.

Related Articles