Што значи секој број од вашиот ЕМБГ?

 Breaking News

Што значи секој број од вашиот ЕМБГ?

Што значи секој број од вашиот ЕМБГ?
February 07
15:55 2018

Eдинствениот матичен број на граѓаните (ЕМБГ) е идентификациски број што го имаат сите новородени граѓани во Југославија од 1976 година.

Но, ништо во матичниот број не е случајно. Сите граѓани кои се родени пред 1976 година добиле број во зависност од регинот во кој тогаш живееле, а не во кој се родени.

Секогаш нас ни било познато дека првите седум бројки кои сите ги знаеме се поврзани со датумот на раѓање. Но, останатите шест често се предмет на разни дискусии.

Бројот е направен од 13 бројки во форма „ДД ММ ГГГ РР БББ К“ но без простор, а тоа значи:

ДД = ден на раѓање
ММ = месец на раѓање
ГГГ = последните три бројки од годината на раѓање
РР = политички регион на раѓање
БББ = единствен број
000-499 = машки
500-999 = женски
К = контролен број

Политичкиот регион за Макеоднија се користеле броевите од 41 до 49, а поконкретно вака за следниве градови:
41 – Битола
42 – Куманово
43 – Охрид
44 – Прилеп
45 – Скопје
46 – Струмица
47 – Тетово
48 – Велес
49 – Штип

Related Articles