Денес се огласи Филипче: Jа следиме ситуацијата и доколку е потребно да се дејствува со нови мерки тоа ќе го направиме

 Breaking News

Денес се огласи Филипче: Jа следиме ситуацијата и доколку е потребно да се дејствува со нови мерки тоа ќе го направиме

Денес се огласи Филипче: Jа следиме ситуацијата и доколку е потребно да се дејствува со нови мерки тоа ќе го направиме
September 15
21:07 2021

Утрово на редовна координација со директорите на Клиниките разговаравме за болн ичките капацитети, состојбата на бол ните, актуелната епидем иолошка состојба.

Во ковид центрите низ државата има доволно кревети за хосп итализација на пациен ти, престојниот период може да биде зголемена потребата од хоспита лизации, што бара сериозен пристап и координација која успешно се менаџира.

Дополнителни капацитети за лек ување пациенти со к овид има и истите може да се стават на располагање во секој момент.

Доставата на тер апија оди тековно и нема застој.

Вир усот во моментов има широка инфе кција, во постојана координација и комуникација сме и со епидеми олозите, остануваме да ја следиме ситуацијата и доколку е потребно да се дејствува со нови мерки тоа ќе го направиме.

Related Articles